fbpx

Tag:
สัญญาคอนโด

อ่านเพิ่มเติม

ไทยแลนด์สวรรค์แห่งเอเชีย ที่เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยิ่งกว่าชาติไหนๆ เพราะความเป็นอยู่ง่าย ติดเทรนด์สายกิน ค่าครองชีพแสนถูก แหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งสวยทั้งมันส์ ครบเครื่องขนาดนี้ ทำเอาคนชาติอื่นๆ อยากตั้งรกรากที่ไทยไม่น้อยเลยค่ะใช่ว่าอสังหาริมทรัพย์ไทยจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะพลเมืองไทยอย่างเดียวนะคะ แต่เรายังเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สำหรับห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมได้ด้วยค่ะ แต่ยกเว้นสำหรับบ้านและที่ดิน ที่ยังสงวนเฉพาะคนไทยเท่านั้น ทีนี้...

อ่านเพิ่มเติม

การซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย นอกจากเราสามารถซื้อในนามบุคคลได้แล้ว เรายังสามารถซื้อขายในนามนิติบุคคลหรือบริษัทได้ด้วยค่ะ กรณีเช่นนี้มักมีวัตถุประสงค์การซื้อ เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท รองรับแขกของบริษัท เป็นที่พักของผู้บริหาร หรืออื่นๆ ขั้นตอนการซื้อในนามบริษัท จะถูกเรียกเก็บเอกสารเยอะกว่าในนามบุคคลธรรมดาหลายอย่าง อสังหา 101 จึงขอแจกแจงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อขายคอนโด สำหรับผู้ซื้อในนามบริษัทมีอะไรบ้าง ไปอ่านรายละเอียดกันเลยค่ะ www.behance.net Google AdSense ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลไทย หรือ ซื้อในนามบริษัทจำกัด และบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทยเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด...

อ่านเพิ่มเติม

การซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ใช่ว่าจะจำกัดสิทธิ์แค่เฉพาะวัยผู้ใหญ่หรือบรรลุนิติภาวะขึ้นไปแล้วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ผู้เยาว์ หรือผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี  บริบูรณ์ ก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะ กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อให้ลูกหลานตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้จบกระบวนการซื้อขายในครั้งเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาทำเรื่องหลายรอบเมื่อผู้เยาว์เติบโตขึ้น จนบรรลุนิติภาวะค่ะ คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการซื้อให้ลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยให้จบกระบวนการซื้อขายในครั้งเดียว อสังหา 101 จึงขอแจกแจงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อขายคอนโด สำหรับกรณีผู้เยาว์มีอะไรบ้าง ไปอ่านรายละเอียดกันเลยค่ะ กรณีผู้ให้การปกครองมีสถานภาพสมรส คือ บิดามารดาของบุตรหลาน จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายปกตินั่นเองค่ะ  เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ยังไม่หมดอายุ) 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ 3.ใบสูติบัตรของผู้เยาว์ 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล...

อ่านเพิ่มเติม

การซื้อคอนโดมิเนียม ถือเป็นทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่ ที่ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างกว่าจะเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แบบ ทั้งเตรียมเงินและเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องใช้ยื่นแสดงต่อหน่วยงานราชการประเทศไทยนั้น ต้องถูกต้องครบถ้วน ใครเตรียมขาดๆ เกินๆ ขึ้นมา อาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตีกลับได้ง่ายๆ เลยนะคะ การเตรียมพร้อมเรื่องเอกสารเป็นเรื่องสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ควรผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาและไม่เสียฤกษ์โอนบ้าน หลักเกณฑ์การเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด จะใช้สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งสามารถจำแนกได้หลายประเภท อสังหา 101 จึงขอแจกแจงเอกสารท่ีต้องใช้จัดเตรียมตามสถานะต่างๆ ของผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ได้ดังนี้ www.behance.net ...

อ่านเพิ่มเติม

การโอนกรรมสิทธิ์คอนโด นอกจากเราต้องเตรียมพร้อมจัดแจงเอกสารส่วนตัว จำพวกสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ แล้วนั้น รู้หรือไม่ว่า...

อ่านเพิ่มเติม

อสังหา 101 เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านอาจได้รับจดหมายในเดือนหนึ่งๆ หลายต่อหลายฉบับ ทั้งที่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ เราหันมารับจดหมายอิเล็กทรอนิคหรือ Email กันอย่างแพร่หลายแล้ว Developer หลายรายในวงการอสังหาก็เช่นกัน ได้เปลี่ยนการจัดส่งใบเสร็จรับเงินที่แต่เดิมเคยต้องพิมพ์เป็นจดหมายส่งมาที่บ้าน หรือตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ผู้จะซื้อได้แจ้งไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย มาเป็นการส่ง E-receipt ทาง Email แทน ส่งผลให้ปริมาณการส่งจดหมายที่เป็นกระดาษเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรของโลกไปพร้อมๆ...

อ่านเพิ่มเติม

ต่อเนื่องจากตอนที่ 2 บทนี้เป็นตอนสุดท้ายของบทความเรื่อง “สัญญาจะซื้อจะขาย” กันแล้ว วันนี้ขอต่อกันด้วยเรื่องของ “เบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด และการบอกเลิกสัญญา” ในสัญญาข้อ 7 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าผู้อ่านควรให้ความสำคัญกับมัน เนื่องจากเป็นผลได้ผลเสียโดยตรงของผู้จะซื้อ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ Google AdSense ข้อ 7....

อ่านเพิ่มเติม

ในตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงคู่สัญญา รายละเอียดและราคาของห้องชุดที่จะถูกระบุในสัญญาจะซื้อจะขายกันไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้ขอต่อกันที่หัวข้อที่ 4 “การชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์” ความสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขาย ในข้อนี้ก็เพื่อให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม...