fbpx

About

Property 101 Thailand

Property 101 Thailand ก่อตั้งขึ้นด้วยอยากเห็นทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ซึ่งคือการเลือกซื้อและการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมและบ้านอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังสามารถหารายได้และสร้างอาชีพในวงการอสังหาได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะคอนโดมิเนียมหรือบ้านคือเงินลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา และเพราะชีวิตของเราคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุด เราจึงอยากให้ทุกคนดูให้รู้อยู่ให้เป็น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมที่เราเลือก

 

Property 101 Thailand… Because we believe living the best life is to make the most out of it – making the best choice when it comes to buying your dream house, making the best move when investing in properties. Buying a condominium or a house is arguably one of the biggest investments in your lifetime. Property 101 Thailand wants to help you to make the “right” and “wise” choice and enjoy the life that you choose.

OUR TEAM

พิรุณินทร์ วรรณวงศ์
Pirunin Wannawong
Managing Director

จากประสบการณ์การทำงานกับแบรนด์ระดับโลกในส่วนของการตลาดและการขาย ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการสื่อโฆษณาในหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ จนสุดท้ายได้รับการชักชวนให้ก้าวเข้ามาในวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยร่วมกับกูรูอสังหาลำดับต้นๆของวงการในขณะนั้น จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในวงการตั้งแต่การเริ่มสรรหาที่ดิน ออกแบบโครงการ จนกระทั่งถึงการตลาด การขาย การโอน และการดูแลลูกค้าหลังการโอน จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ จากโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานระดับแนวหน้าของเมืองไทย จากการที่ได้คลุกคลีกับลูกค้าและสินค้าต่างๆ ทำให้เรามองเห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เราจึงอยากมีส่วนร่วมที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราสั่งสมมาเพื่อให้คนไทย #ดูรู้อยู่เป็น #เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #รักในสังคมที่อยู่ #อยู่ในสังคมที่รัก

 

คุณกิฟท์ ทำงานอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และพัฒนาโครงการระดับบน ขนาดใหญ่ หลากหลายโครงการทั้งในใจกลางกรุงเทพ และหัวเมืองหลักของประเทศไทย

 

ดูแลการตลาดของบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาทั้งหมด 5 บริษัท 9 แบรนด์ 25 โครงการ กว่า 5,000 ห้องชุด

 

รับผิดชอบงานขายด้วยยอดขายมากกว่า 3,500 ห้องชุด มูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท

 

และดูแลแผนกลูกค้าสัมพันธ์รับผิดชอบยอดโอนมากกว่า 2,500 ห้องชุด มูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท

 

จึงมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าระดับบนทั้งไทยและต่างชาติหลายพันราย

ปิติพร ชุติสิริวัฒนา
Pitiporn Jutisiriwatana
Executive Director
กว่า 25 ปีในวงการเอเจนซี่โฆษณาระดับโลก รวมถึงการดูแลแบรนด์สินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย เขามีความรู้ความชำนาญในการสร้างแบรนด์ การตลาด การสื่อสารและงานโฆษณา มีโอกาสพบปะผู้คนมากมาย ประสบการณ์เหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอยากมีส่วนในการช่วยออกแบบชีวิตคนไทยภายใต้ความเชื่อที่ว่า #ดูรู้อยู่เป็น #เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ด้วยความเชื่อในการทำงานด้วยความสนุก ท้าทาย และหลงใหลในความสมบูรณ์แบบ จึงอยากเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยทำให้สังคมดีขึ้น เริ่มต้นง่ายๆจากการเลือกใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะ #รักในสังคมที่อยู่ #อยู่ในสังคมที่รัก
Pitiporn Jutisiriwatana - Property 101 Team
Copy link