fbpx

100 คำศัพท์น่ารู้ วงการคอนโด

7.00 min. Read

A:

Amenities : สิ่งอำนวยความสะดวก มักหมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร รถไฟฟ้า ฯลฯ
Agent : นายหน้าอสังหา ลูกค้าสามารถว่าจ้างนายหน้าดูแลการปล่อยเช่าและขายต่อ
Agency Agreement : สัญญาแต่งตั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาว่าจ้างการฝากปล่อยเช่าและขายต่อ
Appraisal Price : ราคาประเมินที่ดินหรือห้องชุดโดยกรมธนารักษ์
As-built Drawing : แบบก่อสร้างตามจริง เมื่อโอนบ้านหรือคอนโดแล้ว โครงการจะส่งมอบไฟล์แบบสร้างจริงนี้ให้ลูกค้า เพื่อใช้อ้างอิงการตกแต่งภายในต่อไป ประกอบด้วยแบบงานสถาปัตย์และงานระบบ
All Expenses : ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ทั้งหมด คือ ค่าส่วนกลาง ค่ากองทุน ค่าธรรมเนียมโอน ค่ามิเตอร์และเงินประกันไฟฟ้า โครงการนิยมใช้คำนี้ปรากฎในป้ายโปรโมชั่น
After Sales Serive : บริการหลังการขาย เมื่อโอนกรรมสิทธิ์คอนโดเสร็จสิ้นแล้ว ตามระยะรับประกัน
Advance : ล่วงหน้า นิยมใช้กับการปล่อยเช่าห้องชุดและรับเงินค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน เช่น 1 Month Advance
Architecture : ผู้ออกแบบงานสถาปัตย์

B:

Buyer : ผู้ซื้อ หมายถึงลูกค้าที่สนใจซื้อหรือเช่าห้องชุด
Built-in : เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นใหม่และติดตั้งให้พอดีกับพื้นที่ มีรูปแบบและดีไซน์ที่กำหนดได้เอง
Bare Shell : ห้องขายเปล่าจากโครงการ ไม่มีการตกแต่งภายใน ยกเว้นงานระบบบางประเภทเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าไปตกแต่งใหม่ด้วยตนเอง
Building Manager : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่บริหารโครงการ ดูแลทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม

C:

Condominium : อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม
CBD (Central Business District) : ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หมายถึงย่านที่มีความเจริญทางคมนาคม สังคม และเศรษฐกิจ
Co-owner : เจ้าของร่วม ภายหลังโอนกรรมสิทธิ์คอนโดแล้ว เจ้าของห้องจะมีสถานะเป็นเจ้าของในอาคารชุดนั้นๆ ร่วมกัน
Custom Made : เฟอร์นิเจอร์ออกแบบเฉพาะ และสั่งผลิตพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งาน
Capital Gain : กำไรหรืออัตราส่วนต่าง ที่ได้จากการขายต่อ มักมีหน่วยวัดเป็น %
Credit Advice : หนังสือแจ้งยอดเงินที่โอนจากต่างประเทศเข้าบัญชี โดยผู้ซื้อต่างชาติต้องโอนเงินเข้าบัญชีของโครงการเพื่อซื้อคอนโด
Commission : ค่าตอบแทนนายหน้า โดยจ่ายให้กับนายหน้าอสังหาฯ เมื่อดำเนินการปล่อยเช่า ขายต่อได้สำเร็จลุล่วง
Common Area : พื้นที่อำนวยความสะดวกส่วนกลาง ซึ่งเจ้าของร่วมทุกคนสามารถใช้บริการร่วมกันได้ เช่น สระว่ายน้ำ
Common Area Fee : ค่าส่วนกลาง ซึ่งเจ้าของร่วมทุกคนมีหน้าที่ชำระ เพื่อใช้จ่ายค่าบริหารพื้นที่และบุคลากรในโครงการ
Contractor : ผู้รับเหมา

Developer : ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทผู้ประกอบการสร้างคอนโดมิเนียม
Demand : ความต้องการซื้อในตลาด หมายถึงผู้ที่มองหาต้องการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัย
Down Payment : ค่างวดรายเดือน เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าห้องชุด
Defect : รายการแก้ไข มักกล่าวถึงความไม่เรียบร้อย หรือจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการซ่อมแซมในห้องชุด
Deposit : เงินมัดจำ นิยมใช้กับการปล่อยเช่าห้องชุดและรับเงินประกันห้องจำนวน 2 เดือน เช่น 2 Months Deposit
Designer : ผู้ออกแบบ

E:

EIA : รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report โครงการต้องยื่นรายงานต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อประกอบการขออนุมัติพัฒนาโครงการ
Exchange Transfer : การโอนเงินต่างประเทศโดยการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยผู้ซื้อต่างชาติต้องโอนเงินเข้าบัญชีของโครงการเพื่อซื้อคอนโด
Electricity Meter and Deposit : เงินค่ามิเตอร์และประกันไฟฟ้า

F:

Floor Plan : แบบผังแต่ละชั้นขายของโครงการในมุมมองแนวราบ เพื่อดูภาพรวมของจำนวนห้อง ตำแหน่ง ทิศ รูปแบบห้อง
Freehold : โครงการบนที่ดินที่ไม่ติดสัญญาเช่า ผู้ซื้อสามารถถือครองกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินนั้นๆ ได้
Fully Fitted Unit : ห้องชุดที่ได้รับการตกแต่งแค่บางส่วน เช่น ชุดครัว สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
Fully Furnished Unit : ห้องชุดที่ได้รับการตกแต่งพร้อมอยู่ เฟอร์นิเจอร์ครบชุด
Floor to ceiling : ความสูงจากพื้นถึงฝ้าในห้องชุด
Floor to floor : ความสูงจากพื้นถึงพื้นบนชั้นถัดไปในห้องชุด
Facade : ลักษณะภายนอกอาคาร รูปลักษณ์อาคาร
Final Payment : เงินงวดสุดท้าย เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าห้องชุด
Foreigner Quota : สัดส่วนผู้ซื้อชาวต่างชาติ ที่ถือครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ ต้องมีจำนวนไม่เกิน 49%
Fire Insurance : ประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยอาคาร ที่นิติบุคคลต้องทำ โดยเจ้าของร่วมต้องชำระค่าประกันร่วมกันทุกปี

H:

High Rise : คอนโดอาคารสูง มีพื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือสูงกว่าประมาณ 20 ชั้นขั้นไป
Home Loan : สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยธนาคารเป็นผู้ปล่อยกู้สินเชื่อ
Home Automation : ระบบดูแลบ้านอัจฉริยะ ควบคุมโดยเทคโนโลยี
Hassle Free Investment : ระบบการบริหารและดูแลการลงทุนแบบครบวงจร โดยผู้พัฒนาโครงการ

I:

Investment : การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีทั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
Investor : นักลงทุน หรือนักเก็งกำไร
Installment : ค่างวดรายเดือน เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าห้องชุด
Inspection : การตรวจรับมอบห้องชุด กระทำก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
Interior Design : การตกแต่งห้องชุด
Interior Designer : ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

J:

Juristic Person Condominium : นิติบุคคลอาคารชุด โดยบริษัทจัดการนิติบุคคลและบริหารอาคาร

K:

Key Box : กล่องกุญแจ รับมอบหลังโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ประกอบด้วยกุญแจ รีโมท บัตรผ่าน คู่มือ ฯลฯ
Key Card : บัตรผ่านเข้าออกโครงการ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย

L:

Location : ทำเลที่ตั้งโครงการ
Low Rise : คอนโดอาคารเตี้ย ไม่เกิน 23 เมตรหรือประมาณ 8 ชั้น
Loan Interest : ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้าน ชำระให้กับธนาคารผู้ปล่อยกู้
Leasehold : โครงการบนที่ดินที่ติดสัญญาเช่าระยะยาว ผู้ซื้อไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินนั้นๆ
Lease Agreement : สัญญาเช่าระหว่างเจ้าของห้องชุดและผู้เช่าห้องชุด เพื่อตกลงเงื่อนไขการเช่าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
Lessee : ผู้เช่า หรือลูกค้าผู้เช่าห้องชุด
Lessor : ผู้ให้เช่า หรือเจ้าของห้องชุด
Landscape Designer : ผู้ออกแบบสวนหรือพื้นที่ภายนอกอาคาร

www.behance.net

Google AdSense

M:

Mock Up room : ห้องตัวอย่าง สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ชมตัวอย่างจริงของห้องชุด
MRR : อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย ย่อมาจาก Minimum Retail Rate
MLR : อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา ย่อมาจาก Minimum Loan Rate
Mortgage Fee : ค่าจดจำนองหรือค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คำนวน 1% ของวงเงินกู้สินเชื่อ
Main Contractor : ผู้รับเหมาหลักของโครงการ ดูแลงานโครงสร้างและงานก่อสร้างอาคาร

N:

New CBD (New Central Business District) : ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หมายถึงย่านที่มีความเจริญทางคมนาคม สังคม และเศรษฐกิจแห่งใหม่ อันเนื่องจากเมืองขยายออกกระจายความเจริญไปยังพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น

O:

Ownership Transfer : โอนกรรมสิทธิ์ หรือการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่สำนักงานที่ดิน
Open House : กิจกรรมการเปิดโครงการที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์และย้ายเข้าอยู่ เพื่อต้อนรับเจ้าของร่วมได้พบปะสังสรรค์กัน เปิดขายและจองห้องชุด และขอบคุณลูกค้าจากบริษัทฯ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

P:

Property : ทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์
Project : โครงการ เป็นชื่อเรียกชื่อคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านนั้นๆ
Promotion : การส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายในรูปแบบส่วนลดหรือของแถมให้กับลูกค้า
Prime Location : ทำเลทอง ทำเลเด่น ส่วนใหญ่เป็นทำเลในเมือง ติดแนวรถไฟฟ้า
Pre-approve : การยื่นขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้า เพื่อประเมินศักยภาพการกู้ของผู้จะกู้ยืม
Pre-sales : การเปิดรับจองและขายคอนโดช่วงแรกก่อนเปิดขายจริง มีราคาถูกกว่าปกติและเริ่มขายก่อนการก่อสร้างโครงการ
Project Progress : รายงานความคืบหน้าโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จัดทำส่งให้เจ้าของห้องชุด
Penalty : เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย ในกรณีผิดสัญญาระหว่างกัน
Power of Attorney : หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ใช้ในการติดต่อราชการ เช่น การโอนกรรมสิทธิ์
Pet-Friendly : นโยบายของโครงการที่อนุญาตให้เจ้าของห้องชุดเลี้ยงสัตว์ได้
Personal Income Tax : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ชำระเมื่อขายต่อคอนโดที่สำนักงานที่ดิน

Q:

Quotation : ใบเสนอราคาห้องชุด

R:

Real Estate : อสังหาริมทรัพย์
Resales : การขายต่อ
Rent : การปล่อยเช่า ค่าเช่า
Rental Yield : อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า มักมีหน่วยวัดเป็น %

S:

Sales : การขาย
Sales Office : สำนักงานขาย
Seller : ผู้ขาย หมายรวมถึงบริษัทผู้พัฒนาโครงการ
Sales and Purchase Agreement : สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด
Supply : ความต้องการขายหรือให้เช่า หมายถึงจำนวนโครงการที่พักอาศัยที่มีรองรับในตลาด
Signing Contract Payment : ค่าทำสัญญา ชำระ ณ วันทำสัญญา
Specification : รายละเอียดหรือส่วนประกอบภายในห้องชุดและอาคาร ระบุขนาดและยี่ห้อ
Sinking Fund : ค่ากองทุน ชำระแก่นิติบุคคลอาคารชุด
Stamp Duty : ค่าอากรแสตมป์ ชำระเมื่อขายต่อคอนโดที่สำนักงานที่ดิน
Specific Business Tax : ภาษีธุรกิจเฉพาะ ชำระเมื่อขายต่อคอนโดที่สำนักงานที่ดิน
Space Planning : การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย ในห้องชุดหรือในพื้นที่ส่วนกลาง

T:

Tenant : ผู้เช่า
Title Deed : โฉนด
Transfer Fee : ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ชำระเมื่อเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน
Telegraphic Transfer (T/T) : วิธีโอนเงินจากต่างประเทศ ที่ธนาคารไทยยอมรับเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

U:

Unit : ห้องชุด
Unit Layout : แบบผังห้องชุดในมุมมองแนวราบ เพื่อดูภาพรวมของห้อง ตำแหน่ง ทิศ รูปแบบ
Under Construction : โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง

V:

VIP Day : กิจกรรมการเปิดขายโครงการใหม่ รอบพิเศษเฉพาะลูกค้าระดับ VIP

W:

Warranty : การรับประกันงานสถาปัตย์และงานระบบ ทั้งในห้องชุดและโครงการ
Copy link