fbpx

Tag:
เจ้าของร่วม

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมนิติบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารอาคาร ประการแรก เพราะคอนโดมิเนียมของเราอยู่ภายใต้กฎหมาย นั่นก็คือ พระราชบัญญัติอาคารชุด ดังนั้นจึงมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ มากมายที่จะต้องยึดถือปฏิบัติและดำเนินการตามช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้คุณสมบัติข้อแรกของนิติบุคคล ที่พึงมีคือ “มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับอาคารชุดทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ”เมื่อเข้าใจในข้อกฎหมายแล้ว สิ่งสำคัญประการถัดมาก็คือ “ต้องเข้าใจในทุกๆ มิติของโครงการที่จะต้องทำการบริหาร” ด้วย เพื่อสามารถวางแนวทางในการบริหารให้สอดคล้องกันระหว่างตัวโครงการกับความต้องการของลูกบ้าน เพราะเมื่อต้องบริหารโครงการใด นิติบุคคลควรต้องศึกษาองค์ประกอบของโครงการนั้นๆ ให้เข้าใจ...

อ่านเพิ่มเติม

อาจมีหลายท่านที่กำลังอยู่ในช่วงของการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมกันอยู่ อสังหา 101 จึงอยากมาแนะนำทุกท่านถึงขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้พักอาศัยกับนิติบุคคล เพื่อเตรียมตัวจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง เรื่องไม่คาดคิดเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อ่านหลายท่านของเราอาจมีคอนโดมิเนียมกันอยู่แล้ว และอีกหลายท่านก็อาจจะกำลังมองหา หรือกำลังจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของคอนโดมิเนียมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ ดังนั้นวันนี้ผู้เขียนจะมาเล่าถึงความสำคัญของ “การประชุมเจ้าของร่วม” หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่า “ประชุมนิติบุคคล” ให้ผู้อ่านได้ทราบกัน การประชุมเจ้าของร่วม เรามักเรียกกันติดปากว่า “ประชุมนิติบุคคล” การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมนั้นมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความสำคัญหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เริ่มจาก “การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก” การประชุมครั้งนี้ได้มีข้อกฎหมายบังคับไว้อย่างชัดเจนว่า...