fbpx

ขายต่อคอนโดได้แล้ว จะเปลี่ยนชื่อสัญญาอย่างไร?

2.30 min. Read

หนึ่งในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สามารถเรียกผลตอบแทนคืนได้โดยการปล่อยเช่าหรือขายต่อค่ะ หลักการคิดง่ายๆ คือ การปล่อยเช่ากินค่าเช่า เรียกผลตอบแทนคืนทุนได้ในระยะยาว ส่วนการขายต่อกินกำไร เรียกผลตอบแทนในระยะสั้นๆ นักลงทุนส่วนใหญ่ชอบการขายต่อในระยะสั้นแบบซื้อมาขายไปมากกว่าค่ะ เพราะ ลงทุนน้อย เห็นเงินเร็วและกำไรดี เจาะลึกลงไปอีกซักหน่อย…

การขายต่อห้องชุดนั้น เกิดขึ้นได้ 2 ช่วงเหตุการณ์ นั่นคือ

1.ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือที่รู้จักกันว่า “ขายดาวน์”

2.หลังการโอนกรรมสิทธิ์ หรือที่รู้จักกันว่า “บ้านมือสอง”

นักลงทุนส่วนใหญ่ชอบการขายต่อในระยะสั้นแบบซื้อมาขายไป เพราะ ลงทุนน้อย เห็นเงินเร็ว และกำไรดี
www.unsplash.com

Google AdSense

เป็นเรื่องน่ายินดีหากใครประสบความสำเร็จขายห้องได้ตามที่ตั้งใจ โดยเฉพาะช่วงการขายดาวน์ ถ้าจะให้ดีต้องรีบทำสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิทางเอกสารให้เรียบร้อยอย่างเร็วที่สุด ก่อนลูกค้าเราจะเปลี่ยนใจนะคะ และวิธีแก้สัญญาเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อนี่ซิ…จะทำอย่างไร? 

คำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะ!

สำหรับกรณีที่เราขายดาวน์คอนโดของตนเองได้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ อสังหา101 พร้อมบอกขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ดังนี้

1. ขอเอกสาร

อันดับแรก ให้เราขอเอกสารส่วนตัวและข้อมูลติดต่อของผู้จะซื้อใหม่ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่จัดส่งเอกสาร เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และเตรียมส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ให้โครงการ

2. ติดต่อโครงการ

เมื่อได้ข้อมูลจากข้อ 1. มาครบแล้วนั้น ให้เราแจ้งโครงการล่วงหน้าซัก 3-5 วันทำการว่าประสงค์ขอ “โอนสิทธิ” เปลี่ยนชื่อสัญญาห้องชุด และส่งข้อมูลข้างต้นให้โครงการช่วยจัดทำ “หนังสือโอนสิทธิ”ค่ะ รวมทั้งสอบถามโครงการให้แน่ใจว่ามีค่าธรรมเนียมดำเนินการทางเอกสารด้วยหรือไม่นะคะ 

ถ้ามี ประเด็นนี้แล้วแต่ตกลงกันว่าผู้ขายหรือผู้ซื้อใครจะออกค่าใช้จ่าย หรือแบ่งจ่ายคนละครึ่งก็แล้วแต่ตกลงกันค่ะ

ถ้าจะให้ดี...ต้องรีบทำสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิทางเอกสารให้เรียบร้อยอย่างเร็วที่สุด

3. นัดวันเซ็นหนังสือโอนสิทธิ

เมื่อโครงการจัดทำเอกสารเสร็จแล้วนั้น จะนัดหมายทั้งเจ้าของห้องชุดหรือเราในฐานะผู้จะซื้อเดิมและลูกค้าในฐานะผู้จะซื้อใหม่ทั้ง 2 ฝ่าย เข้ามาเซ็นเอกสารหนังสือโอนสิทธิ โดยปกติจะทำที่โครงการที่เราซื้อไว้ค่ะ

หากมีค่าธรรมเนียมดำเนินการทางเอกสาร ก็ต้องชำระในขั้นตอนนี้นะคะ

โดยวันนี้จะเป็นวันที่การซื้อขายต่อห้องชุดเสร็จสิ้นค่ะ ผู้จะซื้อใหม่จะจ่ายเงินค่าห้องให้กับผู้จะซื้อเดิม ตามสัญญาซื้อขายต่อห้องชุดที่ตกลงกันไว้ทั้ง 2 ฝ่าย หากเรามีเอเจ้นท์ดูแลการซื้อขาย อาจให้เอเจ้นท์ช่วยประสานงานการเซ็นเอกสารและการชำระค่าใช้จ่ายแทน โดยที่ผู้จะซื้อทั้ง 2 ฝ่ายไม่จำเป็นต้องพบกันก็ได้ค่ะ

www.unsplash.com

4. เก็บเอกสาร

เมื่อจบขั้นตอนเซ็นเอกสารและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น ให้เราเก็บเอกสารหนังสือโอนสิทธิ์ที่ได้จากโครงการไว้เป็นหลักฐานค่ะ หนังสือฉบับนี้เป็นคู่ฉบับ ทั้งโครงการในฐานะผู้จะขายและลูกค้าในฐานะผู้จะซื้อใหม่ต่างก็ถือเอกสารแบบเดียวกันคนละชุดเช่นค่ะ

5. ส่งต่อเล่มสัญญาและใบเสร็จ

ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ เราในฐานะผู้จะซื้อเดิมต้องส่งต่อทุกเอกสารทุกอย่าง จำพวกสัญญาจะซื้อจะขาย(อ.ช.22) ใบจอง ใบเสร็จ ฯลฯ ที่เราเคยได้รับจากโครงการให้กับลูกค้าผู้จะซื้อใหม่ เพราะ ถือว่าเราสละสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดแล้ว โดยผู้จะซื้อใหม่จะรับช่วงต่อไปทั้งหมด หรือพูดง่ายๆ ว่าเราไม่ใช่ลูกค้าโครงการนั้นแล้วนั่นเองค่ะ

Buying real estate

กระบวนการเปลี่ยนชื่อสัญญาหลังขายต่อคอนโดมีขั้นตอนสั้นๆ เพียงเท่านี้เองค่ะ เมื่อเราเข้าใจทุกเรื่องราวการขายก็ช่วยเสริมความเป็นนักลงทุนอสังหามืออาชีพได้นะคะ
Copy link