fbpx

Tag:
เซลล์

อ่านเพิ่มเติม

เวลาไปตามห้างสรรพสินค้าเพื่อจะซื้อของซักชิ้น โดยปกติแล้วนั้น...

อ่านเพิ่มเติม

การจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซักที่หนึ่งนั้น คนส่วนใหญ่จะผ่านการคิดทบทวนทุกมิติให้รอบก่อนการตัดสินใจซื้ออันเนื่องมูลค่าที่สูง และไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะได้มาครอบครองบ่อยครั้งนัก ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและมั่นใจจริงๆ ปัจจัยหลักจำพวกทำเล ราคา สเปก ส่วนกลาง ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราใช้ตัดสินใจซื้อ แต่อย่างไรแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งมุมเล็กๆ ที่ช่วยประกอบการเลือกด้วย นั่นคือ “ช่วงเวลาดูคอนโดที่ดีที่สุด” ค่ะ  อยากเห็นแดดเช้า อยากรู้แดดบ่าย อยากสัมผัสบรรยากาศเย็น อยากดูวิวค่ำ อสังหา 101 เจอลูกค้าไม่น้อยเลยที่ขอเทียวไปเทียวมาดูโครงการหลายรอบ...