fbpx

Tag:
คอนโดผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

เป็นความน่าภาคภูมิใจสำหรับเมืองไทยที่ปรากฎข่าวว่าเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศ ยกระดับให้เป็นประเทศน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณทั่วโลก สรุปประจำปี 2019ฟอร์บส์ เปิดผลสำรวจว่าประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ารอบด้วยกัน 2 ประเทศ คือ มาเลเซียจัดอยู่ในอันดับ 5 และไทยตามมาที่อันดับ 9 ซึ่งจะจัดทำการสำรวจเช่นนี้ทุกปีโดยนิตยสารปกดังสัญชาติไอร์แลนด์ Internation Living ผู้เชี่ยวชาญการทำดัชนีเกษียณทั่วโลก www.behance.net เป็นความน่าภาคภูมิใจสำหรับเมืองไทยที่ปรากฎข่าวว่าเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศ...