fbpx

Tag:
การก่อสร้างและต่อเติมอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อเริ่มมองหาหรือกำลังอยากซื้อคอนโด/บ้าน ผู้อ่านก็มักจะให้ความสนใจกับป้ายโฆษณาที่ติดตามข้างทางและอาคารสูงต่างๆ แต่เคยสังเกตหรือไม่ว่า หากเป็นโครงการที่เริ่มเปิดขายใหม่ๆ ที่ป้ายโฆษณาเหล่านั้นมักจะต้องมีข้อความหนึ่งคาดไว้เสมอ...