fbpx

Tag:
ราคาต่อตารางเมตร

อ่านเพิ่มเติม

เวลาไปตามห้างสรรพสินค้าเพื่อจะซื้อของซักชิ้น โดยปกติแล้วนั้น...

อ่านเพิ่มเติม

ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่นั้น ปัจจัยในการดำรงชีวิตเรื่องที่อยู่อาศัยจะติดโผอยู่เสมอค่ะ บ้านก็เหมือนเกราะกำบังคุ้มภัยจากภายนอก ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ให้เราได้พักผ่อน สร้างสรรค์ เยียวยาและฟื้นฟูจิตใจจากภายใน จึงไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีบ้าน...