fbpx

Tag:
มิเตอร์ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

หลังจากเราโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมกับโครงการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ชื่อหลังโฉนดห้องชุดก็กลายเป็นเป็นชื่อเราในนามผู้ซื้อหรือเจ้าของห้องชุด แต่ความเรียบร้อยยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ อย่าลืม! ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชื่อผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ากันด้วยนะคะ ใครที่ซื้อคอนโดพร้อมอยู่ก็จะสบายหน่อย ไม่ต้องไปทำเรื่องเองให้ยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะ Developer จะทำเรื่องติดตั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ ไฟบ้าน VS ไฟคอนโด? คุยกันง่ายๆ ก็คือ บ้านทุกหลังต้องใช้ไฟแบบบ้านใครบ้านมัน ถึงเวลาตัดรอบ ก็ไปจ่ายบิลการไฟฟ้าที่ร้านสะดวกซื้อหรือจ่ายผ่านแอพฯ กันเป็นเรื่องปกติ คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดก็เช่นเดียวกันค่ะ ไฟฟ้าแต่ละห้องแยกหม้อมิเตอร์ (เครื่องวัด) ออกจากกันโดยเด็ดขาด...