fbpx

Tag:
ตรวจรับห้อง

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจดีเฟค ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ นั้น คือ กระบวนการตรวจสภาพและรับมอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้จะซื้อต้องเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องชุด หรือ ตรวจดีเฟค หากพบงานใดไม่เรียบร้อย ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ทาง Developer หรือเจ้าของโครงการต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อน จึงจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นตอนถัดไป www.behance.net แต่ถึงอย่างนั้น การเข้าตรวจห้องชุดก็ไม่ใช่การเดินเข้าไปตรวจเฉยๆ แล้วบอกช่างโครงการให้แก้ไขตามที่เราบอกอย่างเดียวค่ะ แต่กระบวนการนี้...