fbpx

Tag:
บ้านหลังแรก

อ่านเพิ่มเติม

A: Amenities : สิ่งอำนวยความสะดวก มักหมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร รถไฟฟ้า ฯลฯAgent : นายหน้าอสังหา ลูกค้าสามารถว่าจ้างนายหน้าดูแลการปล่อยเช่าและขายต่อAgency Agreement : สัญญาแต่งตั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาว่าจ้างการฝากปล่อยเช่าและขายต่อAppraisal Price :...