fbpx
 

WORKSHOP! PROFESSIONAL AGENT นายหน้าอสังหามือโปรต้องทำอย่างไร

2.00 min. Read

นายหน้าอสังหา หรือเอเจ้นท์มีมากมายในวงการ แต่จะทำอย่างไรให้เราก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ รู้ลึก รู้จริง และเป็นที่หนึ่งเรื่องคอนโดมิเนียมที่ลูกค้าไว้ใจแค่คุณ

เอเจนท์ที่ดีไม่ใช่เซลล์ขายของ แต่คือ “ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้แก่ลูกค้าในด้านที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ลูกค้าได้จริง ร่วมเปิดเส้นทางเรียนรู้สู่สายอาชีพนี้ไปกับ Property 101 Thailand

เอเจนท์ที่ดีไม่ใช่เซลล์ขายของ แต่คือ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาส่วนตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเอเจ้นท์ครบทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขาย การบริการลูกค้า การจัดทำเอกสารสัญญา ข้อมูลการตลาดและความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงภาพลักษณ์ของเอเจ้นท์มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และการเติบโตในสายอาชีพอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 1. เอเจ้นท์คอนโดมิเนียมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นมืออาชีพ
 2. ผู้ที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นเอเจ้นท์มืออาชีพอย่างยั่งยืน
 3. ผู้ที่ต้องการหาอาชีพเสริมจากการเป็นเอเจนท์คอนโดมิเนียม

เนื้อหาการอบรม

 1. บทบาท หน้าที่และความสำคัญของเอเจ้นท์
 2. เทคนิคและขั้นตอนการซื้อขายคอนโดมิเนียมมือสอง
 3. เทคนิคและขั้นตอนการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม
 4. การสร้างภาพลักษณ์ (Branding) ของตนเอง
 5. การทำการตลาด (Marketing) ให้ตนเอง
 6. ปัจจัยสู่การเป็นเอเจ้นท์มืออาชีพ
 7. ทักษะที่เอเจ้นท์พึงมี
 8. ความรู้รอบตัวในวงการอสังหาที่เอเจ้นท์พีงรู้
เอเจ้นท์มีมากมายในวงการ แต่จะทำอย่างไรให้เราก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพที่ลูกค้าไว้ใจแค่คุณ

ลักษณะการอบรม

การอบรมแบบส่วนตัว (Private) และเป็นกลุ่ม (Group) ขนาด 5-10 คน ระยะเวลา 6 ชั่วโมงบรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ พูดคุยและอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจได้มากกว่า เนื้อหาทฤษฎีที่ใช้งานได้จริง ตรงประเด็น ไม่ใช่หนังสือเรียน ไม่มีสอบ ไม่มีแบ่งกลุ่ม

วิทยากรอบรม

คุณกิฟท์ พิรุณินทร์ วรรณวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ตรงในวงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า 15 ปี ทั้งในส่วนการทำงานและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยตนเอง

คุณกิฟท์ ทำงานอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และพัฒนาโครงการระดับบน ขนาดใหญ่ หลากหลายโครงการทั้งในใจกลางกรุงเทพ และหัวเมืองหลักของประเทศไทย

ดูแลการตลาดของบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาทั้งหมด 5 บริษัท 9 แบรนด์ 25 โครงการ กว่า 5,000 ห้องชุด รับผิดชอบงานขายด้วยยอดขายมากกว่า 3,500 ห้องชุด มูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท และดูแลแผนกลูกค้าสัมพันธ์รับผิดชอบยอดโอนมากกว่า 2,500 ห้องชุด มูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท จึงมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติหลายพันราย

เอกสารที่จัดเตรียม

การอบรมมีคู่มือการเรียนการสอนสำหรับทุกท่าน

การลงทะเบียนและช่องทางการชำระ

ด่วน! จำนวนจำกัด 

แจ้งความสนใจ สมัครผ่าน contact@property101thailand.com

เราจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันการเข้าร่วมคอร์สทางอีเมล์ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : คุณกิฟท์ พิรุณินทร์ วรรณวงศ์ 089 205-8911

 

Content Creator: Pirunin WannawongCopy link